Těhotenství a plísně

Těhotenství a plísněInfekce způsobující mykózy (plísně) se u zdravých lidí objevují jen zřídka. Obvykle se vyskytují pouze u rizikových pacientů, např. u pacientů s transplantací kostní dřeně. Mykózy pro těhotné ženy nejsou nijak zvlášť nebezpečné.

Za určitých klimatických podmínek (nedostatečné větrání, vlhkost, teplo) mohou některé houbové plísně tvořit houbové toxiny, tzv. mykotoxiny. Tyto mykotoxiny jsou přítomny v plesnivých potravinách i na místech, na kterých není viditelný růst plísní. Z tohoto důvodu není v žádném případě dostačující odstranit z infikované potraviny jen plesnivou část!

Obecně platí, že plesnivé potraviny by měly být zlikvidovány. To platí zejména pro těhotné ženy! Některé mykotoxiny mohou i v nejmenších množstvích způsobit karcinogenní účinek, zejména při dlouhodobém užívání nebo poškodit genetiku. Primární účinky na dítě zde nejsou, ale možné dlouhodobé následky jsou stále předmětem vědeckých diskusí.

Akutní otrava velkým množstvím plísňových toxinů může vyprovokovat poškození jater, ledvin, nervů, kůže a sliznic. Hormonální změny jsou také možné.

Známé mykotoxiny z plesnivého obilí jsou v současnosti díky vysoce kvalitní výrobě potravin a přísné kontrole nemožné.