Tag Archives: rodinný dům

Jak umístit rodinný dům na pozemek

Rozměry stavebního pozemku mají vliv na výběr vhodného projektu. Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je třeba dodržet vyhlášku č. 83/1876 Sb. o všeobecněrodinný dům technických požadavcích:

Vzdálenost dvou vzájemně sousedících rodinných domů má být 10m, nesmí být však menší než 7m.
Vzdálenost rodinného domu od hranice pozemku nemá být menší než 3m. V případě užšího pozemku může stavební úřad snížit vzdálenost rodinného domu od hranice pozemku na 2m.
Při...

Read more