Tag Archives: pozemky

Zrušení podílového spoluvlastnictví k pozemkům

Zrušení podílového spoluvlastnictvíPodílové spoluvlastnictví k nemovitostem znamená, že každý podílový spoluvlastník vlastní podíl

každé části nemovitosti. Jde o tzv. ideální podílové spoluvlastnictví.

Znamená to, že velikost zrušení podílového spoluvlastnictví je určena procentním nebo zlomkovým podílem, přičemž

podílníky spoluvlastníci nevlastní reálný geografický vyčleněný podíl nemovitosti.

Nejefektivnějším a nejrychlejším řešením je dosáhnout dohody o zrušení a vypořádání podílového

spoluvlas...

Read more